پوشش ضد حریق ایستاپلیمر

پوشش ضد حریق

پوشش ضد حریق برای استحکام بخشیدن به سازه ها در مواجهه با حریق کاربرد دارد. پوشش ضد حریق پایداری حرارتی بسیار بالا داشته و از انتقال حرارت به سازه زیرین جلوگیری می کنند. مشکل اساسی سازه ها به خصوص سازه های فلزی در زمان حریق کاهش مدول فلز و مصالح در دماهای بالا است. راهکار مقابله با فرایند کاهش استحکام مصالح در زمان حریق استفاده از پوشش های ضد حریق است که می توانند دمای سازه را تا چند ساعت پس از شروع آتش پایین نگهدارند و قبل از فرو ریزی سازه زمان کافی برای اطفاء حریق را به آتش نشانان و سیستم اطفاء حریق دهد. پوشش های ضد حریق به صورت بر اساس قوانین سازمان آتش نشانی و تحقیقات مسکن و یا واحد ایمنی با ضخامت لازم بر روی تمامی سطوح سازه جه بتنی و چه فلزی اعمال می گردد تا بهترین کارایی در مقابل آتش و حریق ایجاد گردد.