نوشته‌ها

کفپوش پلی-یورتان صنعتی

اجرای رنگ پلی اورتان

/
اجرای رنگ پلی یورتان و استفاده از پوشش و رنگ‌ها به خصوص رنگ‌های پلیمری دارای مراحلی است که در ایستا پلیمر شریف به آن پرداخته ایم و به دقت آن را اجرا کرد.
کفپوش پلی-یورتان صنعتی

کفپوش پلی یورتان صنعتی

/
مزایای استفاده از کفپوش پلی یورتان صنعتی اینکه کفپوش پلی یورتا…