پوشش مخازن ایستاپلیمر

پوشش مخازن

پوشش مخازن یکی از موضوعات مهم در زمینه مخارن میباشد. چرا که مخازن به صودت کلی به دو دسته مخازن نگهداری و مخازن حمل تقسیم بندی میشوند. با توجه به نوع سیال و فشاری سیال مورد استفاده جنس مخازن انتخاب میگردد. مخازن از مواد مختلفی همچون آهن سیاه، گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، کامپوزیت ( FRP)، بتن و استیل تولید میگردند. با توجه به نوع سیال موجود در مخازن و در راستای افزایش طول عمر بهره برداری، این مخازن از مواد متعددی استفاده میشود. به صورت کلی بیشترین حجم خوردگی در مخازن فلزی و بتنی بوده است و جهت پوشش دهی مخازن فلزی و بتنی از پوشش پلیمری استفاده میگردد. منابع نگهداری اسید، منابع نگهداری قلیا، منابع نگهداری آب دریا یا آب شرب از جمله مواردی هستند که بر اساس نوع سیال، غلظت سیال و درجه حرارت کاری سیال پوششی پلیمری برای آنها می بایست انتخاب گردد. پوشش مخازن فلزی و بتنی توسط مواد ترموپلاستیک نیمه ساخته و رزین های ترموست قابل انتخاب می باشد. در این میان، این پوشش ها دارای مزایا و معایبی در مقایسه با یکدیگر می باشند و هر یک دارای چالش هایی در فرایند اجرا می باشند.